Dygtig bogholder i Tåstrup hos Bogholder Kompagniet

Mange små og mellemstore virksomheder bruger enten alt for megen tid og energi på selv at stå for bogføring og regnskab – eller alt for mange penge på at få en revisor til at gøre det stykke arbejde, en dygtig og kompetent bogholder ville kunne gøre meget billigere og nøjagtig lige så godt. I første tilfælde er der ofte tale om, at virksomheden vil spare penge på bogholder og revisor, og selv om det altid er godt at holde styr på sine udgifter, er der mange ulemper forbundet med selv at ville stå for al bøvlet med bogføring af bilag, udfærdigelse af selvangivelse, indberetning af moms og indsendelse af det årlige regnskab. For det første kræver det, for at kunne lave et nøjagtigt afstemt skatte regnskab, at man har sat sig 100% ind i de gældende skatte regler og satser. For det andet går den tid, man bruger på skatte regnskab, moms, bogføring osv., fra den tid, man kunne have brugt langt mere effektivt på virksomhedens kerneydelser, udvikling af nye forretningskoncepter, udvidelse af virksomheden – kort sagt, alt det, man virkelig brænder for. Og så er det da bedre, at overlade regnskabs arbejdet til folk, der brænder for dét – altså revisorer og bogholdere. 

Som nævnt er der mange virksomheder, som ikke kender deres egne behov, og derfor bruger alt for mange penge på en dyr revisor, når de lige så godt kunne have fået en dygtig bogholder til at udføre det samme stykke arbejde til en langt billigere pris. Grunden kan være, at disse personer er mest trygge ved, at deres virksomheds regnskaber har været igennem en revisor, så de er helt sikre på at undgå bøvl med Skat. Men virksomheder under en vis størrelse behøver faktisk slet ikke revisor påtegning, men kan nøjes med en kompetent bogholder. 

Find erfaren bogholder Tåstrup på bogholderkompagniet.dk